Memrise ile ?evrimi?i olarak 11 dil ??ren

Seyahate haz?rlan?yor, yeni bir ülkeye ta??n?yor veya kariyerinde ilerlemek mi istiyorsun? Bir sonraki maceran ne olursa olsun, kurslar?m?zdan biri hedefine ula?man ve dünyayla tan??man i?in gereken ger?ek ya?am dilini ??retecektir.

??renmek istedi?im dil...

?spanyolca

Almanca

?ngilizce

Frans?zca

Japonca

?talyanca

Korece

Rus?a

?Buenas!

?spanya'da ger?ekte konu?uldu?u haliyle ?spanyolca konu?may? ??ren.

Ders kitaplar?n? unut. ?spanyolca kurslar?m?zdan birini se? ve t?pk? bir ?spanyol gibi tapas sipari?i vermeyi, yerli konu?mac?lardan tüyolar almay? ve yeni arkada?lar edinip ya?am?n kü?ük güzelliklerinin tad?n? ??karmay? ??ren.

ES-2

Hallo

Almanya'da ger?ekte konu?uldu?u haliyle Almanca ??ren.


Ders kitaplar?n? unut. Almanca kurslar?m?zdan birini se? ve t?pk? Almanlar gibi bira sipari?i vermeyi, ?ehrin en iyi d?nercisini bulmak i?in yol tarifi sormay?, kulübe girmek i?in s?rada beklerken konu?ma ba?latmay? veya i?inden ?ikayet etmeyi ??ren.

DE

Hiya!

?ngiltere'de ger?ekte konu?uldu?u haliyle ?ngilizce ??ren.


Ders kitaplar?n? unut. ?ngilizce kurslar?m?zdan birini se? ve t?pk? bir ?ngiliz gibi yemek sipari?i vermeyi, etrafta gezip dola?may?, dost?a bir sohbet ba?latmay? veya i? konu?mas? yapmay? ??ren.

ES

Salut !

Fransa'da ger?ekte konu?uldu?u haliyle Frans?zca ??ren.


Ders kitaplar?n? unut. Frans?zca kurslar?m?zdan birini se? ve t?pk? Frans?zlar gibi restoranda yemek sipari?i vermeyi, yerli konu?mac?lardan tüyolar almay? ve muhte?em bir bistronun teras?nda bir ?eyler at??t?r?rken dost?a bir sohbet ba?latmay? ??ren.

FR

やっほー!

Tokyo'da ya?ayanlar? ?a??rtacak derecede Japonca ??ren.

Ders kitaplar?n? unut. Japonca kurslar?m?zdan birini se? ve t?pk? yerlisi gibi ramen sipari?i vermeyi, h?z treninde seyahat ederken dost?a bir sohbet ba?latmay?, animeleri altyaz?s?z izlemeyi veya Tokyo'da restoran a?mak i?in i? konu?mas? yapmay? ??ren.

JP

Ciao

?talya'da ger?ekte konu?uldu?u haliyle ?talyanca ??ren.


Ders kitaplar?n? unut. ?talyanca kurslar?m?zdan birini se? ve t?pk? ?talyanlar gibi "barda" cappuccino sipari?i vermeyi, ge?itlerde kaybolmadan Roma'y? ke?fetmeyi, dost?a bir sohbet ba?latmay? veya siyaset konu?may? ??ren.

IT

??!

Seul sokaklar?nda konu?uldu?u haliyle Korece konu?may? ??ren.


Ders kitaplar?n? unut. Korece kurslar?m?zdan birini se? ve t?pk? yerlisi gibi Kore barlar?ndan birinde sipari? vermeyi, K-pop ?ark? s?zlerini anlamay? veya Hongdae b?lgesinde dost?a bir sohbet ba?latmay? ??ren.

KO

Привет

Rusya'da ger?ekte konu?uldu?u haliyle Rus?a konu?may? ??ren.


Ders kitaplar?n? unut. Rus?a kurslar?m?zdan birini se? ve t?pk? bir Rus gibi insanlarla tan??may?, etrafta dola?may?, dost?a bir sohbet ba?latmay? ve arkada?l?k kurmay? ??ren.

RU

Ka??rma!

Memrise ile zaten h?zl? ??renen ve e?lenen 50 milyondan fazla dil severden olu?an bir toplulu?a kat?l?n.

Immerse-Screens

?stedi?in yerde istedi?in zaman ??renmeye devam et

Ay?rd???n en kü?ük zaman bile ilerleme i?in bir f?rsat. ?stedi?in yerde ??renmek i?in uygulamay? indir. En k?sa ders bile dil hedeflerine daha h?zl? ula?man? sa?lar.

68热无码视频在线观看_中文字幕天然素人无码播放_加勒比无码专区中文字幕