G?revdeyiz...

Toplamda 45'ten fazla dili konu?an 75'ten fazla (hala say?yoruz!) ki?iden olu?an harika bir ekiple ??renmeyi e?lenceli ve zahmetsiz hale getiren bir ürün üzerinde ?al??arak yenilik?i, i?levsel, odaklanm??, uyumlu ve s?k? bir ekip olu?turduk.

Yeni nesil ??renme teknolojisini olu?turuyoruz

Milyonlarca insan Memrise'da bir dil ??renme maceras?nda ve bunu en iyi ve deneyimini en geli?tirici ?ekilde yapmak da bizim g?revimiz.

Bu yüzden de bilimsel g?rü?leri üzerinde s?k? ?al???lm?? tasar?mla, dünya standartlar?nda mühendislikle ve harika i?erikle bir araya getirmeye kafay? takt?k.

Bunlar?n hepsini kullan?c?lar?m?za dünyaya bak??lar?n? geli?tirecek anlaml? ve kal?c? bir dil ??renme deneyimi sa?lamak i?in yap?yoruz.

Learning-Tech
white-arrow-left

Ekip olarak ?al???yoruz

Toplamda 45'ten fazla dili konu?an 75'ten fazla (hala say?yoruz!) ki?iden olu?an harika bir ekiple ??renmeyi e?lenceli ve zahmetsiz hale getiren bir ürün üzerinde ?al??arak yenilik?i, i?levsel, odaklanm??, uyumlu ve s?k? bir ekip olu?turduk.

??in yan? s?ra e?leniyoruz, dünyay? merak ediyoruz ve dil ??renim ortam?n? de?i?tirmek konusunda ?ok tutkuluyuz.

Bir ekip olarak ?al???yoruz ama ayn? zamanda düzenli ?irket toplant?lar?, haftada bir yapt???m?z konu?ma ve dil yemeklerinde de bir tak?m olarak oyunun i?indeyiz. ?irket i?inde yap?lan boks, meditasyon, yoga, dil dersleri ve resim derslerinden hi? bahsetmiyorum bile.

Biliyoruz ki i? yerinde evde oldu?undan daha fazla zaman ge?iriyorsun, bu yüzden de i?leri olabildi?ince e?lenceli hale getirmek istiyoruz.

Work-As-A-Team
white-arrow-left

Merkezimiz Do?u Londra'da

Techstars Boston Accelerator'da do?du, Londra'da büyüdü.

Sürekli büyüyen ekibimiz, Londra'da i?birli?ini ve sürekli mükemmellik aray???n? besleyen harika alanlarda ya?ad?.

Ofisimiz, 6 y?l g?rkemli y?l boyunca, Hackney ve Tower Hamlets il?eleri s?n?rlar?nda d?nü?türülmü? bir kilisede bulunuyordu.

O zamandan beri, ?rlanda, Bengal ve Yahudi tarihi ve kültürü a??s?ndan ?nemli, Kad?nlar?n oy kullanma hakk?n? kazand??? ve k?tü ??hretli Kar?nde?en Jack'in b?lgesinin bulundu?u g?rkemli ve tarihi Do?u Londra'da bulunuyoruz.

East-London
white-arrow-left
68热无码视频在线观看_中文字幕天然素人无码播放_加勒比无码专区中文字幕